Программа повышения квалификации "Система образования республики Казахстан: стратегия инновационного прорыва". 19-29 октября 2020 г.

Ссылка на видео:https://cloud.mail.ru/stock/oDf2SUwm2ssGKnLViDW3Yben

Презентации:

19 октября 2020

https://yadi.sk/i/e1UFyVeHkujBHA

https://yadi.sk/i/fC_HauTDYxn5rQ

https://yadi.sk/i/jrDKOMekT3x5sQ

20 октября 2020

https://cloud.mail.ru/stock/eaSF7SnpUjgydfxPT4Ak9sa2

21 октября 2020

https://drive.google.com/file/d/1nHQD5IaafDQqdvXb-bKz9E8IJaRGpfHY/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1vS0FpXOtiQczRsDrkqRcsavxRLukpUf4/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/18bZzhWzsfEMhkOk5YG2FepJyeu_9orM_/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1hZJs1HzeaLk97qqK-d7ZyQFxyg_lkPC6/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1ygVe8z_qCYOI0jP32EdB8DLk-MzT393m/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1fWJjbnoOjfAFzyB5NJLJ9Y7lMnZ8qCNK/view?usp=drive_web

22 октября 2020

https://yadi.sk/d/Erzls_bt55xE7Q

23 октября 2020

https://yadi.sk/d/cyWT4VnDQpgcZg

https://yadi.sk/i/is0aJr_RKXHY0Q

https://yadi.sk/i/5OHxjenMuHOytw

26 октября 2020

https://yadi.sk/i/NAgFZjeLLLnegg

https://yadi.sk/i/T8vK7jDLsC1wRQ

https://yadi.sk/i/naTxpfPBaElHAg

https://yadi.sk/i/FETCAl8fQ_O3cw

https://yadi.sk/i/rso7aQfH1SPyFw

27 октября 2020

https://cloud.mail.ru/stock/h6wpuJRym3jTDy8xJQRC2HxA

28 октября 2020

https://yadi.sk/i/MUSr_UJDKLmW3w

https://yadi.sk/i/89F-TpO5B6vZFw

https://cloud.mail.ru/stock/5hKXv6RyEYve9Waga2FRYiAD

29 октября 2020

https://yadi.sk/i/SGTFzzUeEifGQA

https://yadi.sk/i/nUNOKkCqTkRgew